نمونه جلوه های ویژه ویدئویی

[vc_row force_equal_height_columns=”no” dfd_row_config=”full_width_content” dfd_overlay_pattern_opacity=”30″][vc_column][dfd_scrolling_effect module_image=”1197″ module_image_offset=”175″][vc_column_text][tf_numbers name=”4249″][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row force_equal_height_columns=”main_row” dfd_row_config=”full_width_content”][vc_column column_bg_check=”column-background-dark” width=”1/2″ column_responsive_mobile_classes=”dfd-remove-left-border” column_responsive_mobile_resolutions=”dfd-apply-laptop” css=”.vc_custom_1460450589880{background-color: #333333 !important;}”][vc_row_inner css=”.vc_custom_1459941735774{padding-right: 6% !important;padding-left: 6% !important;}”][vc_column_inner][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”120″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”100″ screen_tablet_spacer_size=”80″ screen_mobile_spacer_size=”40″][dfd_service_new columns_width=”half-size-elements” vertical_content_offset=”50″ connector_style=”solid” connector_color=”#444444″][dfd_service_item_2 icon=”dfd-icon-user_question” style=”style-01″ hover=”hover-01″ title=”جلوه ویژه ویدئویی چیست؟” subtitle=”جلوه های ویژه ویدئویی یا Video CGI” title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div” font_options=”tag:div” icon_color=”#cf7e2d”]

جلوه های ویژه ویدئویی یا Video CGI به تصاویری می گویند که توسط کامپیوتر تولید می شوند.

[/dfd_service_item_2][dfd_service_item_2 icon=”dfd-icon-bulb_2″ style=”style-01″ hover=”hover-01″ title=”مثالی از جلوه ویژه ویدئویی” subtitle=”تقریبا در تمامی تصاویر تلویزیونی به کار می روند” title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div” font_options=”tag:div” icon_color=”#cf7e2d”]

مثل فیلم هایی که در آن حیوانات صحبت می کنند و یا بازی های رایانه ای

[/dfd_service_item_2][dfd_service_item_2 icon=”dfd-icon-chat_question” style=”style-01″ hover=”hover-01″ title=”فرق تدوین ویدئو با جلوه های ویژه چیست؟” subtitle=”تدوبن با خلق جلوه متفاوت است” title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div” font_options=”tag:div” icon_color=”#cf7e2d”]

ساخت یک تصویر را خلق جلوه ویژه و قرار دادن آن در فیلم را تدوین می گویند

[/dfd_service_item_2][dfd_service_item_2 icon=”dfd-icon-wallet_1″ style=”style-01″ hover=”hover-01″ title=”آیا من نیاز به این طرح ها دارم؟” subtitle=”آیا ساخت این جلوه ها به صرفه است یا خیر” title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div” font_options=”tag:div” icon_color=”#cf7e2d”]

البته ساخت این جلوه ها کار ساده ای نیست اما تعیین نیاز به آنها را به طرح رویا بسپارید

[/dfd_service_item_2][/dfd_service_new][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”120″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”100″ screen_tablet_spacer_size=”80″ screen_mobile_spacer_size=”60″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/2″ column_responsive_mobile_classes=”dfd-remove-left-border” column_responsive_mobile_resolutions=”dfd-apply-laptop” css=”.vc_custom_1500313071957{background-image: url(https://tarheroya.com/wp-content/uploads/2017/07/Avatar-Making-of1.jpg?id=1195) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row dfd_row_config=”full_width_content_paddings” dfd_row_responsive_enable=”dfd-row-responsive-enable” row_responsive_mobile_classes=”dfd-remove-left-padding,dfd-remove-right-padding” row_responsive_mobile_resolutions=”dfd-apply-laptop,dfd-apply-tablet,dfd-apply-mobile” css=”.vc_custom_1458029694299{padding-right: 13% !important;padding-left: 13% !important;}”][vc_column][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”40″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”40″ screen_tablet_spacer_size=”40″ screen_mobile_spacer_size=”40″][/vc_column][/vc_row][vc_row dfd_row_config=”full_width_content” css=”.vc_custom_1500311958461{padding-right: 20px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_column][ultimate_heading main_heading=”نمونه جلوه های ویژه ویدئویی طرح رویا” heading_tag=”h2″][/ultimate_heading][ultimate_spacer height=”50″ height_on_tabs=”50″ height_on_mob=”50″][dfd_blog_posts post_categories=”%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b43dsmax,%d8%a2%d9%87%d9%86%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d8%b5,%d8%a2%d9%87%d9%86%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d9%be%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%b3%db%8c-300-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86,%d9%be%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%b3%db%8c-500-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86,%d9%be%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%b3%db%8c-760-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86,%d9%be%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%b3%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%aa,%d9%be%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af-760micron,%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3,%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85,%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa,%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85-%d8%b9%da%a9%d8%b3,%d8%aa%db%8c%d8%b2%d8%b1,%d8%ac%d9%84%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c,%d8%ac%d9%84%d9%88%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88,%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84%db%8c,%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c,%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d8%b5,%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c,%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d9%81,%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87,%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d9%81,%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d9%81,%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d8%b3%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c,%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85,%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%d9%85%d9%81%d9%84%d8%aa,%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af,%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c,%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c,%da%a9%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86,%da%a9%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b3,%da%a9%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9,%da%af%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%87-%db%8c%d9%88%d9%88%db%8c,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d8%b5,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d9%88%d8%ac,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b7%d9%84%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b7%d9%84%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%a8,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ae%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ae%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d9%88%d8%ac,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%a8,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af,%d9%84%d9%88%da%af%d9%88″ posts_to_show=”1000″ items_offset=”20″ content_alignment=”text-right” columns=”3″ image_width=”900″ image_height=”600″ grid_sort_panel=”off” enabled_category=”off” enabled_meta=”off” title_google_fonts=”yes” title_custom_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” module_animation=”transition.slideDownIn” style=”default” layout_type_grid_carousel=”fitRows” title_font_options=”tag:div|font_size:14|font_style_bold:1″ loop_elements_heading=”” layout_settings_heading=”” enabled_elements_heading=”” title_t_heading=””][ultimate_spacer height=”50″ height_on_tabs=”50″ height_on_mob=”50″][/vc_column][/vc_row]