کد 24Card : نمونه کارت ویزیت سلفون براق دور صاف

کد 24Card : نمونه کارت ویزیت سلفون براق دور صاف

یکی از مهمترین و با ارزشترین نمادهای یک ارگان ، کارت ویزیت آن است. نیازی به توضیح نیست ، فرض کنید در نمایشگاه هستید و 2 نفر از نمایندگان یک مجموعه با شما راجع به محصولات و خدماتی که ارائه می کنند صحبت می کنند. سپس برای اینکه با شما در تماس باشند کارت ویزیت شرکت را به شما می دهند. کارت ویزیت شخص اول مقوایی ، نازک و یک رو هستش و  بخاطر نازکی آن کمی هم خم شده . کارت ویزیت نفر دوم جنس ضخیم ، زیبا و اوس و قوس دار هستش که طرح زیبایی روی آن به صورت برجسته هک شده . نیازی به حدس زدن نیست که قطعا شما جذب مجموعه ای می شوید که کارت ویزیت بهتری به شما ارائه داده است. کارت ویزیت نوعی نماد از قدرت ، جدیت ، مهارت ، ثروت و موفقیت شما در کارتان است ، پس در طراحی و انتخاب جنس آن خیلی دقت کنید. طرح رویا به جرأت می گوید که می تواند بهترین جنس ها و طرح ها را در این زمینه به شما ارائه دهد و درصد خطا را به حداقل برساند.

کد 24Card : نمونه کارت ویزیت سلفون براق دور صاف

کد 24Card : نمونه کارت ویزیت سلفون براق دور صاف

موفقیت طرح از نظر طرح رویا : این نمونه ای از چاپ سلفون براق دور صاف می باشد

کد 23Card : نمونه کارت ویزیت سلفون براق دور صاف

کد 23Card : نمونه کارت ویزیت سلفون براق دور صاف

یکی از مهمترین و با ارزشترین نمادهای یک ارگان ، کارت ویزیت آن است. نیازی به توضیح نیست ، فرض کنید در نمایشگاه هستید و 2 نفر از نمایندگان یک مجموعه با شما راجع به محصولات و خدماتی که ارائه می کنند صحبت می کنند. سپس برای اینکه با شما در تماس باشند کارت ویزیت شرکت را به شما می دهند. کارت ویزیت شخص اول مقوایی ، نازک و یک رو هستش و  بخاطر نازکی آن کمی هم خم شده . کارت ویزیت نفر دوم جنس ضخیم ، زیبا و اوس و قوس دار هستش که طرح زیبایی روی آن به صورت برجسته هک شده . نیازی به حدس زدن نیست که قطعا شما جذب مجموعه ای می شوید که کارت ویزیت بهتری به شما ارائه داده است. کارت ویزیت نوعی نماد از قدرت ، جدیت ، مهارت ، ثروت و موفقیت شما در کارتان است ، پس در طراحی و انتخاب جنس آن خیلی دقت کنید. طرح رویا به جرأت می گوید که می تواند بهترین جنس ها و طرح ها را در این زمینه به شما ارائه دهد و درصد خطا را به حداقل برساند.

کد 57Card : نمونه کارت ویزیت گلاسه یووی

کد 23Card : نمونه کارت ویزیت سلفون براق دور صاف

موفقیت طرح از نظر طرح رویا : این نمونه ای از چاپ سلفون براق دور صاف می باشد