Tarheroya

منو سایت

منو سایت

نرم افزار ریست پرینترهای اپسون کل سری ها

ریال1,200,000

(دیدگاه 8 کاربر)

ریست پرینترهای اپسون کل سری های L و C و T و R و Artisan و BX و CX و D و DX و EP و …

1- ریستر Epson مدل های :  L110-L210-L300-L350-L355
2- ریستر Epson مدل های :  L3050 – L3070
3- ریستر Epson مدل های :  L4150
4- ریستر Epson مدل های :  L1300
5- ریستر Epson مدل های :  L3100-L3101-L3110-L3150
6- ریستر Epson مدل های :  L380-L383-L385-L485
7- ریستر Epson مدل های :  L100
8- ریستر Epson مدل های :  L101
9- ریستر Epson مدل های :  L111
10- ریستر Epson مدل های :  L120 -L121
11- ریستر Epson مدل های :  L121
12- ریستر Epson مدل های :  L130-L220-L310-L360-L365
13- ریستر Epson مدل های :  L132-L130-L220-L222-L310-L312-L362-L365-L366
14- ریستر Epson مدل های :  L200
15- ریستر Epson مدل های :  L210-L110-L300-L350-L355
16- ریستر Epson مدل های :  L211
17- ریستر Epson مدل های :  L310-L130-L220-L360-L365
18- ریستر Epson مدل های :  L351
19- ریستر Epson مدل های :  L120-L220-L310-L311-L361-L363-L561-L563-L810-L811
20- ریستر Epson مدل های :  L375-L475
21- ریستر Epson مدل های :  L395
22- ریستر Epson مدل های :  L455
23- ریستر Epson مدل های :  L550-L555
24- ریستر Epson مدل های :  L655
25- ریستر Epson مدل های :  L800
26- ریستر Epson مدل های :  L801
27- ریستر Epson مدل های :  L805
28- ریستر Epson مدل های :  L811
29- ریستر Epson مدل های :  L810-L850
30- ریستر Epson مدل های :  L1800
31- ریستر Epson مدل های :  L382-L386-L486

32- ریستر Epson مدل های :  SP1390 Vietnam
33- ریستر Epson مدل های :  CX5500
34- ریستر Epson مدل های :  C4
35- ریستر Epson مدل های :  C58
36- ریستر Epson مدل های :  C67
37- ریستر Epson مدل های :  C110
38- ریستر Epson مدل های :  R270
39- ریستر Epson مدل های :  R1900
40- ریستر Epson مدل های :  T10 – T11
41- ریستر Epson مدل های :  T20
42- ریستر Epson مدل های :  T30
43- ریستر Epson مدل های :  T33
44- ریستر Epson مدل های :  T50 – T60
45- ریستر Epson مدل های :  TX210
46- ریستر Epson مدل های :  TX400

47- ریستر Epson مدل های :  L3100 – L3101 – L3110 – L3150
48- L1210-L3210-L3250-L3251-L3260-L5290
49- l4150-l4160
50- L3110
51- l3115-3116
52- l3150-l3160
53- l405
54 – نرم افزار چندمنظوره ریست کلیه پرینترها که لیست مدلهای ساپورت شده توسط این نرم افزار را در زیر برای شما می نویسم : 

اپسون (Epson)

Artisan:
Artisan 50, Artisan 600, Artisan 700, Artisan 710, Artisan 720, Artisan 725, Artisan 730, Artisan 800, Artisan 810, Artisan 830, Artisan 835, Artisan 837, Artisan 1430

B:

B30, B40W, B42WD, B1100, B1110

BX:
BX300F, BX305FW, BX310FN, BX320FW, BX525WD, BX535WD, BX600FW, BX610FW, BX620FWD, BX625FWD, BX630FW, BX635FWD, BX925FWD, BX935FWD

C:
C58, C59, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C76, C77, C78, C79, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C97, C98, C99, C110, C120

Color:
Color 1160, 760, 860

CX:
CX2800, CX2900, CX3100, CX3200, CX3300, CX3400, CX3500, CX3600, CX3650, CX3700, CX3800, CX3900, CX3905, CX4000, CX4080, CX4100, CX4200, CX4500, CX4600, CX4700, CX4800, CX4900, CX4905, CX5000, CX5700F, CX5900, CX6000, CX6300, CX6400, CX6500, CX6600, CX7300, CX7400, CX7700, CX7800, CX8300, CX8400, CX9300F, CX9400Fax, CX9500F

D:
D68, D78, D88, D92, D120

DX:

DX3800, DX4000, DX4050, DX4200, DX4800, DX5000, DX5050, DX6000, DX6050, DX7400, DX7450, DX8400, DX9400F

EP:
EP-702A, EP-703A, EP-704A, EP-705A, EP-706A, EP-707A, EP-708A, EP-709A, EP-774A, EP-775A, EP-776A, EP-777A,
EP-801A, EP-802A, EP-803A, EP-804A, EP-804F, EP-805A, EP-806A, EP-807A, EP-808A, EP-810A, EP-879A, EP-880A,
EP-901A, EP-901F, EP-902A, EP-902F, EP-903A, EP-903F, EP-904A, EP-904F, EP-905A, EP-905F, EP-906A, EP-906F, EP-907A, EP-907F,
EP-976A3, EP-977A3, EP-978A3, EP-979A3,
EP-10VA, EP-30VA, EP-301, EP-302, EP-306, EP-4004

ET:
EcoTank ET-1110, ET-14000, ET-16500, ET-16600,
ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2610, ET-2650, ET-2700, ET-2710, ET-2720, ET-2750, ET-2760,
ET-3600, ET-3700, ET-3710, ET-3750, ET-3760, ET-4500, ET-4550, ET-4700, ET-4750, ET-4760,
ET-5800, ET-7700, ET-7750, ET-8700, EW-M660FT

EW:
EW-052A, EW-M571T, EW-M630T, EW-M660FT, EW-M670FT, EW-M770T, EW-M5071T, EW-M970A3T

K:
K100, K101, K200, K201, K300, K301

L:
L100, L110, L111, L120, L130, L132
L200, L210, L211, L220, L222
L300, L301, L310, L312, L350, L351, L355, L356, L358, L360, L362, L364, L365, L366, L375, L380, L382, L383, L385, L386, L395, L396
L405, L455, L456, L475, L485, L486, L495
L550, L551, L555, L556, L558, L565, L566, L575
L605, L606, L655
L800, L805, L810, L850
L1110, L1455
L1300, L1800
L3050, L3060, L3070, L3100, L3101, L3108, L3110, L3111, L3116, L3118, L3150, L3151, L3156, L3158, L3160, L3168
L4150, L4158, L4160, L4168
L5190
L8160 (Platen Pad Counter only)

M:
M100, M105, M1108, M1128, M200, M205

ME Office: ME-1, ME-2, ME-10, ME-20, ME-30, ME-32, ME-35, ME-70, ME-80W, ME-82WD, ME-100, ME-101, ME-200, ME-300, ME-301, ME-303, ME-320, ME-330, ME-340, ME-360, ME-400, ME-401, ME-510, ME-520, ME-530, ME-535, ME-560W, ME-570, ME-600F, ME-620F, ME-650FN, ME-700, ME-900WD, ME-940FW, ME-960FWD, ME-1100

NX:
N11, NX100, NX110, NX120, NX125, NX127, NX130, NX200, NX210, NX215, NX220, NX230, NX300, NX305, NX330, NX400, NX410, NX415, NX420W, NX430, NX435, NX510, NX515, NX530, NX620, NX625, NX635

P:
P50, P60

PP:
PP-50, PP-50BD, PP-100 Discproducer – Requires Reset Keys for PP-50, PP-100 models

PX:
PX650, PX659, PX660, PX700W, PX710W, PX720WD, PX730FWD, PX800FW, PX810FW, PX820WD, PX830FWD
PX-5V, PX-7V

PX-045A, PX-046A, PX-047A, PX-048A, PX-049A
PX-1001, PX-1004, PX-1200, PX-1600F, PX-1700F
PX-101, PX-105, PX-201, PX-203, PX-204, PX-205,
PX-404A, PX-405A, PX-434A, PX-435A, PX-436A, PX-437A, PX-501A, PX-502A, PX-503A, PX-504A, PX-505F, PX-535F, PX-5500, PX-5600
PX-601F, PX-602F, PX-603F, PX-605F, PX-673F, PX-675F
PX-A640, PX-A720, PX-A740, PX-FA700
PX-G5000, PX-G5100, PX-G530
PX-K100, PX-K150
PX-M650, PX-M650A, PX-M650F
PX-S05B, PX-S05W, PX-V600, PX-V630, PX-V780

Photo:
Photo 820U, 830U, 890, 900, 950, 960, 1280, 1290, 1390, 1400, 1410, 1430, 1500, 2100, 2200

PictureMate:
PM100, PM-200, PM210, PM215, PM225 PM235, PM240, PM245, PM250, PM260, PM270, PM280, PM290, PM300, PM310, PM400

PM:PM-3500C, PM-4000px, PM-G800, PM-G4500, PM-G5000, PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A870, PM-A890, PM-A900, PM-A940, PM-A970, PM-D770, PM-D800, PM-D870, PM-G850, PM-G860, PM-G4500, PM-G5000, PM-T960, PM-T990

R:
R200, R210, R220, R230, R240, R245, R250, R260, R265, R270, R280, R285, R290, R295, R300, R310, R320, R330, R340, R350, R360, R380, R390, R800, R1800, R1900, R2000, R2400, R2880, R3000

RX:
RX420, RX425, RX430, RX500, RX510, RX520, RX530, RX560, RX565, RX580, RX585, RX590, RX595, RX600, RX610, RX615, RX620, RX630, RX640, RX650, RX680, RX685, RX690, RX700

S:
S20, S21, S22

Sure Color:
SC-P400, SC-P407, SC-P408, SC-P600, SC-P607, SC-P608, SC-P700, SC-P708, SC-P800, SC-P900, SC-P908, SC-PX3V, SC-PX5VII, SC-PX7VII

SX:
SX100, SX105, SX110, SX115, SX117, SC119, SX125, SX130,
SX200, SX205, SX209, SX210, SX215, SX218, SX219, SX230, SX235, SX235W, SX400, SX405, SX409, SX410, SX415, SX419, SX420W, SX425W, SX430W, SX435W, SX440W, SX510, SX515, SX525WD, SX535WD, SX600FW, SX610FW, SX620FW

T:
T10, T11, T12, T13, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T30, T33, T40W, T42WD, T50, T59, T60, T1100, T1110

TX:
TX100, TX101, TX102, TX103, TX104, TX105, TX106, TX109, TX110, TX111, TX112, TX113,
TX114, TX115, TX117, TX119, TX120, TX121, TX125, TX130, TX133, TX135
TX200, TX205, TX209, TX210, TX215, TX219, TX220, TX230, TX235, TX235W, TX300F, TX320F, TX325F
TX400, TX405, TX409, TX410, TX415, TX419, TX420W, TX430W, TX435W
TX510FN, TX515FN, TX525FW, TX550, TX560WD, TX600FW, TX610FW, TX620FWD, TX650, TX659
TX700W, TX710W, TX720WD, TX730WD, TX800FW, TX810FW, TX820FWD, TX830FWD

کانن ( Canon )

MX470 series
MX490 series
MB2000 series
MG5100 Series
MG5200 Series
MG5500 series
MG5600 series
MG5700 series
G1000, G1100, G1400, G1900
G1010, G1110, G1410, G1910
G2000, G2100, G2400, G2900
G2010, G2110, G2410, G2910
G3000, G3100, G3400, G3900
G3010, G3110, G3410, G3910
G4000, G4100, G4400, G4900
G4010, G4110, G4410, G4910
TR8500 Series
TS5100
TS8000 Series

برای دیدن آموزش تصویری نحوه استفاده از این بسته اینجا کلیک کنید

ریست پرینترهای اپسون کل سری های L و C و T و R

در صورت نیاز به مشاوره یا پشتیبانی با ما تماس حاصل فرمایید : تماس با ما

رمز فایل : tarheroya

نرم افزار ریست پرینتر اپسون چیست؟

پرینترها بعد از چندین بار پرینت و Head Cleaning ، جوهر خود را داخل یک بخش در زیر پرینتر ، روی یک ابر یا پد تخلیه می کنند که این پد بعد از مدتی باید تعویض شود. چون سنسوری وجود ندارد که این مورد را مانیتور کند ، پرینتر به صورت خودکار مثلا بعد از 6000 پرینت این پیام را داده و از کار می افتد تا زمانی که شما پد را تعویض کنید و با نرم افزارهای ریست کننده ، این کانتر یا شمارنده را 0 کنید.

8 دیدگاه برای نرم افزار ریست پرینترهای اپسون کل سری ها

 1. pnavaie

  این پکیج تست شده ، اگر کسی مشکلی داشت یا سری جدیدی دید ، حتما اعلام کنه یا با ما تماس مستقیم بگیره : 02186030084 و 09127180865

 2. لیلا

  دستتون درد نکنه ، خیلی کارم گیر بود، بیرون گفته بود ۳۰۰ می گیره درست کنه ، فکر نمی کردم با یه کلیک درست شه

 3. رایانخان

  کامل و سالم خدا خیرت بده

 4. داریوش

  ممنون هم توضیحات کامل بود ، هم برنامه عالی کار می کنه ، هم اینکه سریع بعد از خرید لینک دانلود اومد.

 5. امیرعلی

  اوکی بود ، البته من فقط یکیشو نیاز داشتم.

 6. hamid

  کارکرد فقط ایکاش درگاه داشتین نه کارت به کارت من سختمه

 7. سعید

  دوست داریم ، پشتیبانی عالی نمره 20

 8. drprint

  kheili razi bodam , arzesh dasht makhsosan baraie ma tamirkara

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0
  0
  کارت شما
  لیست شما خالیستبازگشت به سایت