کیف پول سایت فعال شد ، از این به بعد می توانید از این سرویس با دیدن جزئیات گردش حسابتان استفاده فرمایید