کد 912 عکاسی مدلینگ

کد 912 عکاسی مدلینگ

کد 912 عکاسی مدلینگ کد 912 عکاسی مدلینگ : در عکاسی مدلینگ فاکتورهای زیادی در زیبایی نقش دارند از جمله : پوز و ژست مانکن ، نورپردازی صحیح ، رنگها ، انتقال منظور و پیام تصویر ، احساس مانکن و بارزترین موضوع تناسب خود مانکن با عکس است. در این نوع عکاسی معمول عکاس تجربه …

کد 912 عکاسی مدلینگ ادامه »