هنری

تیزر خوانندگی

کد 526 نمونه تیزر خوانندگی

کد 526 نمونه تیزر خوانندگی بازگشت به صفحه قبل کد 526 نمونه تیزر خوانندگی : تیزر یک روش کاملا حرفه ای برای ارائه آگهی اعم از تلویزیونی ، رادیویی ، رسانه محیطی و چاپی می باشد.تیزر تبلیغاتی به رفتاری گفته میشود که با کامل نشان دادن ویا کاملا نگفتن حرفی در فرد مقابل کنجکاوی ایجاد …

کد 526 نمونه تیزر خوانندگی ادامه »

تیزر موسقی

کد 520 نمونه تیزر موسقی

کد 520 نمونه تیزر موسقی بازگشت به صفحه قبل کد 520 نمونه تیزر موسقی : تیزر یک روش کاملا حرفه ای برای ارائه آگهی اعم از تلویزیونی ، رادیویی ، رسانه محیطی و چاپی می باشد.تیزر تبلیغاتی به رفتاری گفته میشود که با کامل نشان دادن ویا کاملا نگفتن حرفی در فرد مقابل کنجکاوی ایجاد …

کد 520 نمونه تیزر موسقی ادامه »

تیزر موسقی

کد 514 نمونه تیزر موسقی

کد 514 نمونه تیزر موسقی بازگشت به صفحه قبل کد 514 نمونه تیزر موسقی: تیزر یک روش کاملا حرفه ای برای ارائه آگهی اعم از تلویزیونی ، رادیویی ، رسانه محیطی و چاپی می باشد.تیزر تبلیغاتی به رفتاری گفته میشود که با کامل نشان دادن ویا کاملا نگفتن حرفی در فرد مقابل کنجکاوی ایجاد کند …

کد 514 نمونه تیزر موسقی ادامه »

تصویربرداری ماکرو

کد 512 نمونه تصویربرداری ماکرو

کد 512 تصویربرداری ماکرو بازگشت به صفحه قبل کد 512 تصویربرداری ماکرو : تیزر یک روش کاملا حرفه ای برای ارائه آگهی اعم از تلویزیونی ، رادیویی ، رسانه محیطی و چاپی می باشد.تیزر تبلیغاتی به رفتاری گفته میشود که با کامل نشان دادن ویا کاملا نگفتن حرفی در فرد مقابل کنجکاوی ایجاد کند و …

کد 512 نمونه تصویربرداری ماکرو ادامه »

کد 502 نمونه تیزر تبلیغاتی

کد 502 نمونه تیزر تبلیغاتی

کد 502 نمونه تیزر تبلیغاتی بازگشت به صفحه قبل کد 502 نمونه تیزر تبلیغاتی : تیزر یک روش کاملا حرفه ای برای ارائه آگهی اعم از تلویزیونی ، رادیویی ، رسانه محیطی و چاپی می باشد.تیزر تبلیغاتی به رفتاری گفته میشود که با کامل نشان دادن ویا کاملا نگفتن حرفی در فرد مقابل کنجکاوی ایجاد …

کد 502 نمونه تیزر تبلیغاتی ادامه »

آدرس

تهران ، سهروردی شمالی ، هویزه غربی ، پلاک 105

مراجعه با هماهنگی قبلی

شماره تماس

021-86030084

09127180865