لوگو

لوگو متحرک

کد 518 نمونه لوگو متحرک

بازگشت به صفحه قبل کد 518 نمونه لوگو متحرک : تیزر یک روش کاملا حرفه ای برای ارائه آگهی اعم از تلویزیونی ، رادیویی ، رسانه محیطی و چاپی می باشد.تیزر تبلیغاتی به رفتاری گفته میشود که با کامل نشان دادن ویا کاملا نگفتن حرفی در فرد مقابل کنجکاوی ایجاد کند و او را به …

کد 518 نمونه لوگو متحرک ادامه »

تیزر لوگو

کد 513 نمونه تیزر لوگو

بازگشت به صفحه قبل کد 513 نمونه تیزر لوگو: تیزر یک روش کاملا حرفه ای برای ارائه آگهی اعم از تلویزیونی ، رادیویی ، رسانه محیطی و چاپی می باشد.تیزر تبلیغاتی به رفتاری گفته میشود که با کامل نشان دادن ویا کاملا نگفتن حرفی در فرد مقابل کنجکاوی ایجاد کند و او را به فکر …

کد 513 نمونه تیزر لوگو ادامه »