آموزشی

نمونه ویدئو انگیزشی

کد 524 نمونه ویدئو انگیزشی

کد 524 نمونه ویدئو انگیزشی بازگشت به صفحه قبل کد 524 نمونه ویدئو انگیزشی : تیزر یک روش کاملا حرفه ای برای ارائه آگهی اعم از تلویزیونی ، رادیویی ، رسانه محیطی و چاپی می باشد.تیزر تبلیغاتی به رفتاری گفته میشود که با کامل نشان دادن ویا کاملا نگفتن حرفی در فرد مقابل کنجکاوی ایجاد …

کد 524 نمونه ویدئو انگیزشی ادامه »

ساخت ویدئو آموزشی

کد 523 نمونه ویدئو آموزشی

کد 523 نمونه ساخت ویدئو آموزشی بازگشت به صفحه قبل کد 523 ساخت ویدئو آموزشی : تیزر یک روش کاملا حرفه ای برای ارائه آگهی اعم از تلویزیونی ، رادیویی ، رسانه محیطی و چاپی می باشد.تیزر تبلیغاتی به رفتاری گفته میشود که با کامل نشان دادن ویا کاملا نگفتن حرفی در فرد مقابل کنجکاوی …

کد 523 نمونه ویدئو آموزشی ادامه »

ویدئو انگیزشی

کد 516 نمونه ویدئو انگیزشی

کد 516 نمونه ویدئو انگیزشی بازگشت به صفحه قبل کد 516 نمونه ویدئو انگیزشی دکتر وحید فقیهی : تیزر یک روش کاملا حرفه ای برای ارائه آگهی اعم از تلویزیونی ، رادیویی ، رسانه محیطی و چاپی می باشد.تیزر تبلیغاتی به رفتاری گفته میشود که با کامل نشان دادن ویا کاملا نگفتن حرفی در فرد …

کد 516 نمونه ویدئو انگیزشی ادامه »

کد 509 نمونه ویدئو آموزشی

کد 509 نمونه ویدئو آموزشی

کد 509 نمونه ویدئو آموزشی بازگشت به صفحه قبل کد 509 نمونه ویدئو آموزشی : تیزر یک روش کاملا حرفه ای برای ارائه آگهی اعم از تلویزیونی ، رادیویی ، رسانه محیطی و چاپی می باشد.تیزر تبلیغاتی به رفتاری گفته میشود که با کامل نشان دادن ویا کاملا نگفتن حرفی در فرد مقابل کنجکاوی ایجاد …

کد 509 نمونه ویدئو آموزشی ادامه »

کد 508 تیزر تبلیغاتی آتش نشانی

کد 508 تیزر تبلیغاتی آتش نشانی بازگشت به صفحه قبل کد 508 تیزر تبلیغاتی آتش نشانی : تیزر یک روش کاملا حرفه ای برای ارائه آگهی اعم از تلویزیونی ، رادیویی ، رسانه محیطی و چاپی می باشد.تیزر تبلیغاتی به رفتاری گفته میشود که با کامل نشان دادن ویا کاملا نگفتن حرفی در فرد مقابل …

کد 508 تیزر تبلیغاتی آتش نشانی ادامه »

تیزر روانشناسی

کد 507 نمونه تیزر روانشناسی

کد 507 تیزر روانشناسی بازگشت به صفحه قبل کد 507 تیزر روانشناسی : تیزر یک روش کاملا حرفه ای برای ارائه آگهی اعم از تلویزیونی ، رادیویی ، رسانه محیطی و چاپی می باشد.تیزر تبلیغاتی به رفتاری گفته میشود که با کامل نشان دادن ویا کاملا نگفتن حرفی در فرد مقابل کنجکاوی ایجاد کند و …

کد 507 نمونه تیزر روانشناسی ادامه »

آدرس

تهران ، سهروردی شمالی ، هویزه غربی ، پلاک 105

مراجعه با هماهنگی قبلی

شماره تماس

021-86030084

09127180865