';
side-area-logo

کد ۵۴Card : نمونه کارت ویزیت PVC ضخامت ۵۰۰ میکرون

پیمان نوایی
کد ۵۴Card : نمونه کارت ویزیت PVC ضخامت ۵۰۰ میکرون

یکی از مهمترین و با ارزشترین نمادهای یک ارگان ، کارت ویزیت آن است. نیازی به توضیح نیست ، فرض کنید در نمایشگاه هستید و ۲ نفر از نمایندگان یک مجموعه با شما راجع به محصولات و خدماتی که ارائه می کنند صحبت می کنند. سپس برای اینکه با شما در تماس باشند کارت ویزیت شرکت را به شما می دهند. کارت ویزیت شخص اول مقوایی ، نازک و یک رو هستش و  بخاطر نارکی آن کمی هم خم شده . کارت ویزیت نفر دوم جنس ضخیم ، زیبا و اوس و قوس دار هستش که طرح زیبایی روی آن به صورت برجسته هک شده . نیازی به حدس زدن نیست که قطعا شما جذب مجموعه ای می شوید که کارت ویزیت بهتری به شما ارائه داده است. کارت ویزیت نوعی نماد از قدرت ، جدیت ، مهارت ، ثروت و موفقیت شما در کارتان است ، پس در طراحی و انتخاب جنس آن خیلی دقت کنید. طرح رویا به جرأت می گوید که می تواند بهترین جنس ها و طرح ها را در این زمینهبه شما ارائه دهد و درصد خطا را به حداقل برساند.

کد ۵۳Card : نمونه کارت ویزیت PVC ضخامت ۵۰۰ میکرون

کد ۵۴Card : نمونه کارت ویزیت PVC ضخامت ۵۰۰ میکرون

کد ۵۴Card : نمونه کارت ویزیت PVC ضخامت ۵۰۰ میکرون

کد ۵۴Card : نمونه کارت ویزیت PVC ضخامت ۵۰۰ میکرون

یکی از مهمترین و با ارزشترین نمادهای یک ارگان ، کارت ویزیت آن است. نیازی به توضیح نیست ، فرض کنید در نمایشگاه هستید و ۲ نفر از نمایندگان یک مجموعه با شما راجع به محصولات و خدماتی که ارائه می کنند صحبت می کنند. سپس برای اینکه با شما در تماس باشند کارت ویزیت شرکت را به شما می دهند. کارت ویزیت شخص اول مقوایی ، نازک و یک رو هستش و  بخاطر نارکی آن کمی هم خم شده . کارت ویزیت نفر دوم جنس ضخیم ، زیبا و اوس و قوس دار هستش که طرح زیبایی روی آن به صورت برجسته هک شده . نیازی به حدس زدن نیست که قطعا شما جذب مجموعه ای می شوید که کارت ویزیت بهتری به

شما ارائه داده است. کارت ویزیت نوعی نماد از قدرت ،

جدیت ، مهارت ، ثروت و موفقیت شما در کارتان است ، پس در طراحی و انتخاب جنس آن خیلی دقت کنید.

طرح رویا به جرأت می گوید که

می تواند بهترین جنس ها و طرح ها را در این زمینه

به شما ارائه دهد و درصد خطا را به حداقل برساند.

نمونه چاپ شده

پی وی سی ۵۰۰ میکرون

کد 54Card : نمونه کارت ویزیت PVC ذخامت 500 میکرون
موفقیت طرح از نظر طرح رویا : این نمونه ای از چاپ پی وی سی ۵۰۰ میکرون

پست های مرتبط :

پاسخ دهید

منوی موبایل