ثبت پایتخت - سالن

کد 2Pre : نمونه تدوین فیلم سالن انتظار شرکت

کد 2Pre : نمونه تدوین فیلم سالن انتظار شرکت

یکی از بهترین ایده ها در مکان هایی که به هر نحوی مشتری یا ارباب رجوع ، در انتظار رسیدگی به کارشان هستند ، پخش فیلم و یا حتی قرار دادن پوستر برای معرفی خدمات یا کالاها می باشد. در زمان انتظار ،شخص ،به هر نحوی که بتواند سرخود را گرم می کند ،خوب پس نباید بگذارید اینستاگرام یا تلگرام در این زمان ،موفق به جلب توجه مشتریان شما شوند و مانند بعضی از ارگان ها و شرکت ها مثل شرکت ثبت پایتخت (خدمات ثبت شرکت و تغییرات) بر اساس زمان انتظار فیلمی تهیه شود تا به بتوان کلیات خدمات مجموعه را به مشتریان معرفی کرد.
افتخار تدوین این فیلم و ساخت برخی از جلوه های نمایشی بر عهده  طرح رویا بود. این فیلم نه تنها در سالن انتظار قابل پخش می باشد بلکه با داشتن فرمت های مختلف در هر دستگاه یا هر مکان قابلیت پخش با صدا و بدون پخش صدا را دارد.

موفقیت پروژه از نظر ثبت پایتخت : موفق

موفقیت پروژه از نظر طرح رویا : موفق

مدت تدوین : ۱۵ روز

نمونه تدوین فیلم سالن انتظار شرکت

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *