ماه: آبان 1400

عکاسی دستگاه صنعتی

کد 919 عکاسی دستگاه صنعتی

کد 919 عکاسی دستگاه صنعتی : عکاسی از دستگاه های صنعتی چالش های خود را دارد، یک دستگاه در کارگاه یا کارخانه هیچگاه مانند یک جواهر برق نمی زند و این در ذات این دستگاه هاست. روغن کاری ، خاک و همه این کثیفی ها مانع کار شما می شوند و حتی با تمیزکاری هم …

کد 919 عکاسی دستگاه صنعتی ادامه »

کد 918 عکاسی گوشواره طلا

کد 918 عکاسی گوشواره طلا

چگونگی عکاسی با کیفیت از جواهرات، هنوز به صورت راز باقی مانده است. عکاس های حرفه ای در عکاسی از جواهرات، از تکنیک های ساده ای استفاده می کنند که حتی عکاس های آماتور نیز میتوانند برای دستیابی به نتایج شگفت انگیز از آنها بهره ببرند. اصول عکاسی از جواهرات که منجر به  شکل گیری …

کد 918 عکاسی گوشواره طلا ادامه »

کد 917 عکاسی دستبند طلا

کد 917 عکاسی دستبند طلا

چگونگی عکاسی با کیفیت از جواهرات، هنوز به صورت راز باقی مانده است. عکاس های حرفه ای در عکاسی از جواهرات، از تکنیک های ساده ای استفاده می کنند که حتی عکاس های آماتور نیز میتوانند برای دستیابی به نتایج شگفت انگیز از آنها بهره ببرند. اصول عکاسی از جواهرات که منجر به  شکل گیری …

کد 917 عکاسی دستبند طلا ادامه »

کد 916 عکاسی تبلیغاتی

کد 916 عکاسی تبلیغاتی

کد 916 عکاسی تبلیغاتی : ساخت عکس های خلاقانه ای که هیچگونه محصول یا جنس فیزیکی در آنها نقش ندارد فقط باید طوری به آن اشاره شود که با یک نگاه پیام کلی عکس به بیننده القا شود. خلاقیت ، کیفیت و قطعا زیبایی در اینگونه عکس ها 50 درصد کار ، مرتبط بودن سوژه …

کد 916 عکاسی تبلیغاتی ادامه »

کد 915 عکاسی انگشتر طلا

کد 915 عکاسی انگشتر طلا

چگونگی عکاسی با کیفیت از جواهرات، هنوز به صورت راز باقی مانده است. عکاس های حرفه ای در عکاسی از جواهرات، از تکنیک های ساده ای استفاده می کنند که حتی عکاس های آماتور نیز میتوانند برای دستیابی به نتایج شگفت انگیز از آنها بهره ببرند. اصول عکاسی از جواهرات که منجر به  شکل گیری …

کد 915 عکاسی انگشتر طلا ادامه »

کد 914 عکاسی دستبند طلا

کد 914 عکاسی دستبند طلا

چگونگی عکاسی با کیفیت از جواهرات، هنوز به صورت راز باقی مانده است. عکاس های حرفه ای در عکاسی از جواهرات، از تکنیک های ساده ای استفاده می کنند که حتی عکاس های آماتور نیز میتوانند برای دستیابی به نتایج شگفت انگیز از آنها بهره ببرند. اصول عکاسی از جواهرات که منجر به  شکل گیری …

کد 914 عکاسی دستبند طلا ادامه »

کد 913 عکاسی تبلیغاتی

کد 913 عکاسی تبلیغاتی

کد 913 عکاسی تبلیغاتی : ساخت عکس های خلاقانه ای که هیچگونه محصول یا جنس فیزیکی در آنها نقش ندارد فقط باید طوری به آن اشاره شود که با یک نگاه پیام کلی عکس به بیننده القا شود. خلاقیت ، کیفیت و قطعا زیبایی در اینگونه عکس ها 50 درصد کار ، مرتبط بودن سوژه …

کد 913 عکاسی تبلیغاتی ادامه »

کد 912 عکاسی مدلینگ

کد 912 عکاسی مدلینگ

کد 912 عکاسی مدلینگ : در عکاسی مدلینگ فاکتورهای زیادی در زیبایی نقش دارند از جمله : پوز و ژست مانکن ، نورپردازی صحیح ، رنگها ، انتقال منظور و پیام تصویر ، احساس مانکن و بارزترین موضوع تناسب خود مانکن با عکس است. در این نوع عکاسی معمول عکاس تجربه چندانی نیاز ندارد و …

کد 912 عکاسی مدلینگ ادامه »

عکاسی دستگاه دربرند روغن

کد 911 عکاسی دستگاه دربرند روغن

کد 911 عکاسی دستگاه دربرند روغن : عکاسی از دستگاه های صنعتی چالش های خود را دارد، یک دستگاه در کارگاه یا کارخانه هیچگاه مانند یک جواهر برق نمی زند و این در ذات این دستگاه هاست. روغن کاری ، خاک و همه این کثیفی ها مانع کار شما می شوند و حتی با تمیزکاری …

کد 911 عکاسی دستگاه دربرند روغن ادامه »