ماه: می 2020

کد 908 عکاسی انگشتر طلا

کد 908 عکاسی انگشتر طلا

کد 908 عکاسی انگشتر طلا کد 908 عکاسی انگشتر طلا : چگونگی عکاسی با کیفیت از جواهرات، هنوز به صورت راز باقی مانده است. عکاس های حرفه ای در عکاسی از جواهرات، از تکنیک های ساده ای استفاده می کنند که حتی عکاس های آماتور نیز میتوانند برای دستیابی به نتایج شگفت انگیز از آنها …

کد 908 عکاسی انگشتر طلا ادامه »

کد 907 عکاسی دستبند طلا

کد 907 عکاسی دستبند طلا کد 907 عکاسی دستبند طلا : چگونگی عکاسی با کیفیت از جواهرات، هنوز به صورت راز باقی مانده است. عکاس های حرفه ای در عکاسی از جواهرات، از تکنیک های ساده ای استفاده می کنند که حتی عکاس های آماتور نیز میتوانند برای دستیابی به نتایج شگفت انگیز از آنها …

کد 907 عکاسی دستبند طلا ادامه »

کد 906 عکاسی گردنبند طلا

کد 906 عکاسی گردنبند طلا

کد 906 عکاسی گردنبند طلا کد 906 عکاسی گردنبند طلا : چگونگی عکاسی با کیفیت از جواهرات، هنوز به صورت راز باقی مانده است. عکاس های حرفه ای در عکاسی از جواهرات، از تکنیک های ساده ای استفاده می کنند که حتی عکاس های آماتور نیز میتوانند برای دستیابی به نتایج شگفت انگیز از آنها …

کد 906 عکاسی گردنبند طلا ادامه »

کد 315 نمونه طرح لوگو

کد 315 نمونه طرح لوگو

کد 315 نمونه طرح لوگو کد 315 نمونه طرح لوگو : نشان‌واره یا لوگو یا آرم عنصری گرافیکی از علائم دیداری است به ‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه (و نه الزاماً خوانا) چیده شده‌ است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید مشخصاً …

کد 315 نمونه طرح لوگو ادامه »

کد 314 نمونه ویرایش لوگو

کد 314 نمونه ویرایش لوگو

کد 314 نمونه ویرایش لوگو کد 314 نمونه ویرایش لوگو : نشان‌واره یا لوگو یا آرم عنصری گرافیکی از علائم دیداری است به ‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه (و نه الزاماً خوانا) چیده شده‌ است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید مشخصاً …

کد 314 نمونه ویرایش لوگو ادامه »

کد 313 نمونه ویرایش لوگو

کد 313 نمونه ویرایش لوگو کد 313 نمونه ویرایش لوگو : نشان‌واره یا لوگو یا آرم عنصری گرافیکی از علائم دیداری است به ‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه (و نه الزاماً خوانا) چیده شده‌ است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید مشخصاً …

کد 313 نمونه ویرایش لوگو ادامه »

کد 312 نمونه ویرایش لوگو

کد 312 نمونه ویرایش لوگو کد 312 نمونه ویرایش لوگو : نشان‌واره یا لوگو یا آرم عنصری گرافیکی از علائم دیداری است به ‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه (و نه الزاماً خوانا) چیده شده‌ است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید مشخصاً …

کد 312 نمونه ویرایش لوگو ادامه »

کد 311 نمونه طرح لوگو

کد 311 نمونه طرح لوگو

کد 311 نمونه طرح لوگو کد 311 نمونه طرح لوگو : نشان‌واره یا لوگو یا آرم عنصری گرافیکی از علائم دیداری است به ‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه (و نه الزاماً خوانا) چیده شده‌ است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید مشخصاً …

کد 311 نمونه طرح لوگو ادامه »

آدرس

تهران ، سهروردی شمالی ، هویزه غربی ، پلاک 105

مراجعه با هماهنگی قبلی

شماره تماس

021-86030084

09127180865