ماه: آوریل 2020

کد 712 نمونه کارت ویزیت لمینت

کد 712 نمونه کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب

کد 712 نمونه کارت ویزیت لمینت کد 712 نمونه کارت ویزیت لمینت : با اینکه جنس کاغذ کارت ویزیت بسیار روی ظاهر و زیبایی آن تاثیر دارد ولی با این حال همیشه یک طرح زیبا روی هر جنسی حرف اول را می زند و بیشتری سهم و امتیاز را به خود نسبت می دهد. مرتبط …

کد 712 نمونه کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب ادامه »

کد 310 نمونه طرح لوگو

کد 310 نمونه طرح لوگو کد 310 نمونه طرح لوگو : نشان‌واره یا لوگو یا آرم عنصری گرافیکی از علائم دیداری است به ‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه (و نه الزاماً خوانا) چیده شده‌ است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید مشخصاً …

کد 310 نمونه طرح لوگو ادامه »

کد 309 نمونه ویرایش لوگو

کد 309 نمونه ویرایش لوگو

کد 309 نمونه ویرایش لوگو کد 309 نمونه ویرایش لوگو : نشان‌واره یا لوگو یا آرم عنصری گرافیکی از علائم دیداری است به ‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه (و نه الزاماً خوانا) چیده شده‌ است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید مشخصاً …

کد 309 نمونه ویرایش لوگو ادامه »

کد 308 نمونه ویرایش لوگو

کد 308 نمونه ویرایش لوگو کد 308 نمونه ویرایش لوگو : نشان‌واره یا لوگو یا آرم عنصری گرافیکی از علائم دیداری است به ‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه (و نه الزاماً خوانا) چیده شده‌ است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید مشخصاً …

کد 308 نمونه ویرایش لوگو ادامه »

لوگو گرافیک

کد 307 نمونه طرح لوگو

کد 307 نمونه طرح لوگو کد 307 نمونه طرح لوگو : نشان‌واره یا لوگو یا آرم عنصری گرافیکی از علائم دیداری است به ‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه (و نه الزاماً خوانا) چیده شده‌ است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید مشخصاً …

کد 307 نمونه طرح لوگو ادامه »

کد 306 نمونه ویرایش لوگو

کد 306 نمونه ویرایش لوگو

کد 306 نمونه ویرایش لوگو کد 306 نمونه ویرایش لوگو : نشان‌واره یا لوگو یا آرم عنصری گرافیکی از علائم دیداری است به ‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه (و نه الزاماً خوانا) چیده شده‌ است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید مشخصاً …

کد 306 نمونه ویرایش لوگو ادامه »

کد 305 نمونه طرح لوگو

کد 305 نمونه طرح لوگو تعریف کد 305 نمونه طرح لوگو : نشان‌واره یا لوگو یا آرم عنصری گرافیکی از علائم دیداری است به ‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه (و نه الزاماً خوانا) چیده شده‌ است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید …

کد 305 نمونه طرح لوگو ادامه »

کد 712 نمونه کارت ویزیت لمینت

کد 304 نمونه طرح لوگو

کد 304 نمونه طرح لوگو تعریف کد 304 نمونه طرح لوگو : نشان‌واره یا لوگو یا آرم عنصری گرافیکی از علائم دیداری است به ‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه (و نه الزاماً خوانا) چیده شده‌ است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید …

کد 304 نمونه طرح لوگو ادامه »

کد 303 نمونه طرح لوگو

کد 303 نمونه طرح لوگو تعریف کد 303 نمونه طرح لوگو : نشان‌واره یا لوگو یا آرم عنصری گرافیکی از علائم دیداری است به ‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه (و نه الزاماً خوانا) چیده شده‌ است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید …

کد 303 نمونه طرح لوگو ادامه »

کد 302 نمونه ویرایش لوگو

کد 302 نمونه ویرایش لوگو کد 302 نمونه ویرایش لوگو : نشان‌واره یا لوگو یا آرم عنصری گرافیکی از علائم دیداری است به ‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه (و نه الزاماً خوانا) چیده شده‌ است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید مشخصاً …

کد 302 نمونه ویرایش لوگو ادامه »

آدرس

تهران ، سهروردی شمالی ، هویزه غربی ، پلاک 105

مراجعه با هماهنگی قبلی

شماره تماس

021-86030084

09127180865