Close-up of a black shiny fake leather  surface with a coarse texture.

کد 1log : طراحی لوگو ورزشی

کد 1log : طراحی لوگو ورزشی

وقتی به دنبال بیان  مفهومی خاص در قالب یک شکل در حرفه خود  هستیم ، یکی از بهترین انتخاب های ما لوگو می باشد. در واقع لوگو بیان خدمات یا فعالیت مربوط به یک شرکت یا مجموع یا فرد حقیقی است که در قالب نماد نمایش داده میشود تا مردم با دیدن آن شکل درک واقعی از آن کار پیدا کنند. در اینجا مراحل طراحی لوگو را که به در خواست مشتری برای یک کارشناس و مربی ورزش ، طراحی شده است را میبینید.

طرح اولیه ای که طرح رویا ارائه داد:

 

موفقیت پروژه از نظر مجموعه ورزشی: ناموفق

موفقیت پروژه از نظر طرح رویا :موفق

طرح نهایی که مورد تایید مشتری قرار گرفت:

طراحی لوگو

موفقیت پروژه از نظر مجموعه ورزشی: موفق

موفقیت پروژه از نظر طرح رویا :موفق

لوگو طراحی شده توسط سایت طرح رویا

هر چند برند با نام لوگو و آرم هم شناخته می شود و بین آن تفاوتی وجود ندارد ولی با این وجود و به شکل دقیق تری هم می شود لوگو و برند را تعریف کرد تا تفاوت های ریز و احتمالی آنها را متوجه شد.

وقتی به دنبال بیان یک حرف یا مفهوم در قالب یک شکل هستیم باید لوگو طراحی کنیم.لوگو در واقع  یک نماد است برای رساندن یک مفهوم خاص. لوگو یا آرم  اغلب شبیه نشانه ای است که وجود یا حضور یک موسسه و یا یک فرد حقیقی را بیان می کند که در واقع این لوگو متعلق به آن می باشد. آرم و لوگو در جاهایی که فرد صاحب لوگو یا موسسه صاحب لوگو در آنجا قرار دارد ولو به مدت کوتاهی ثبت و نگهداری می شود و رد پای آن شخص یا سازمان را در آنجا نشان می دهد.

در زمینه طراحی های گرافیکی طراحی نشانه تجاری کاری بسیار تخصصی است و نیاز به دانش های زیادی دارد.این فعالیت به دوره های بسیار دور و به زمان انسان های اولیه بر می گردد جایی که اشکال ترسیم شده کار انتقال مفاهیم را برای انسان های نخستین انجام می دادند.

طراحی یک لوگو یا علامتی گرافیکی توسط سرمایه داران تجاری و موسسات و حتی اشخاص حقیقی برای متمایز کردن خود در دیدگاه عموم و بخصوص افرادی که به آنها مراجعه می کنند می باشد . این علامت ها یا تماما گرافیکی و با استفاده از نمادها و سمبل های مختلف بوجود می آیند که البته باید برای افراد و مشتریان اغلب شناخته شده باشد و یا از نام فرد حقیقی و یا حقوقی انتقال دهنده مفهوم الهام می گیرند.مانند نام کارخانه و شرکت و …

در دوره های بسیار دور برای حروف چینی و ایجاد فونت و نشانه از فلز های داغ و یا دشنه هایی برای کنده کاری بر روی برخی از اجسام استفاده می شد ولی امروزه این نشانه ها و لوگو اغلب توسط دستگاه های پیشرفته و با توجه به الهام از موارد مورد نظر طراحان و صاحبان لوگو بوجود می آیند .

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *